Privacyverklaring

Villa La Vida gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers gebruik maken van deze website. Google Analytics gebruikt cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden. Deze gegevens, waaronder uw IP-adres, worden verwerkt door Google.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende maatregelen genomen ter bevordering van uw privacy:
• Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
• De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics hebben we uitgezet.
• We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.